Waarom een Verklaring van Erfrecht

Na het overlijden kunnen de erfgenamen niet altijd zo maar aan de erfenis komen. Banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen of anderen verlangen in een aantal gevallen een zogeheten Verklaring van Erfrecht. Die Verklaring van Erfrecht moet door een notaris worden opgesteld. Hierin zet de notaris wie de wettelijke erfgenamen zijn.
Als iemand is overleden dan kunnen de erfgenamen de erfenis opvragen. Dat kan bijvoorbeeld een banktegoed zijn, of de verkoop van een huis. De bank kan niet zomaar uitbetalen. Als de bank namelijk aan de verkeerde partij uitbetaalt is zij aansprakelijk voor de schade. Daarom vragen banken bij een hoger banksaldo of onduidelijkheid over de erfgenamen een Verklaring van Erfrecht.

Voordelen

Nergens zo voordelig en makkelijk een Verklaring van Erfrecht.

 • Notaristarief is all in
 • Betaal pas bij de notaris
 • In 20 minuten klaar
 • Grotendeels online

Wat krijg je voor je geld?

Je krijgt een Verklaring van Erfrecht, inclusief alles wat je nodig hebt om daar te komen.

 • Verklaring voor alle erfgenamen dat ze de erfenis aanvaarden
 • Controle van ID gegevens van alle erfgenamen
 • Handmatig erfgenamenonderzoek bij gemeente
 • Eigen dashboard

Wat kan ik zelf doen voor een Verklaring van Erfrecht?

Voor het opstellen van een Verklaring van Erfrecht heeft de notaris veel gegevens nodig. Die kun je deels zelf verzamelen. Hierdoor heeft de notaris minder werk. Daarom is het DoeHetZelfNotaris/DoeHetZelfExecuteur tarief ook lager dan je elders kan vinden.

De verklaring in enkele stappen:

 1. Je vult op de site de bij jou bekende gegevens in over de overledene en eventuele erfgenamen.
 2. Beantwoord de vragen over een mogelijke testament, huwelijkse voorwaarden en dergelijke.
 3. Stuur de opdracht aan de notaris.
 4. Stuur de gevraagde gegevens, voor zover in je bezit aan de notaris.
 5. De notaris zoekt in het Centraal Testamentenregister of er een testament is en zo ja van welke datum.

Je moet zelf een kopie van het testament aan de notaris sturen. Als je geen kopie van het testament hebt zal de notaris dit opvragen bij de notaris die dit bewaart. Je bent dan kosten verschuldigd die de notaris moet maken om die kopie te krijgen. De kosten voor het opvragen van een testament verschillen. Notarissen die de kopie verschaffen vragen verschillende bedragen.

Hoe lang duurt het?

Het afgeven van een Verklaring van Erfrecht kan soms lang duren. Het kan ook in een paar weken geregeld zijn. Soms kost het wel maanden. Waarom is dat toch? Er moet veel worden uitgezocht door de notaris. Bij veel van zijn vragen is hij bovendien afhankelijk van anderen. Hij moet bijvoorbeeld een exemplaar van het testament opvragen bij een andere notaris. Dan is de notaris afhankelijk van de snelheid van die andere notaris. Hij moet gegevens opvragen uit de Basisregistratie Persoonsgegevens. Bijvoorbeeld omdat hij uit moet zoeken of er kinderen zijn. Dat klinkt eenvoudig maar de notaris moet ook uitzoeken of er geen kinderen zijn die eerder zijn overleden, of uit andere relaties. Vervolgens moet de notaris de gegevens hebben van alle erfgenamen. Die moeten bijvoorbeeld een kopie van hun ID bewijs opsturen. Dat kan snel, maar soms duurt het ook langer.

Lees meer