Disclaimer

Ook wij ontkomen niet aan een disclaimer. De informatie op deze site wordt door ons met zorg samengesteld en gecontroleerd. Maar het is helaas mogelijk dat deze onvolledig is en/of onjuistheden bevat. BV Notarian sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit:

  • het bezoek aan doehetzelfexecuteur.nl
  • het gebruik van doehetzelfexecuteur.nl
  • de door haar op doehetzelfexecuteur.nl aangeboden diensten
  • de informatie die via doehetzelfexecuteur.nl is verkregen

Copyright

Doehetzelfexecuteur.nl is een geregistreerde handelsnaam van BV Notarian.

BV Notarian is houder van de auteurs- en databankrechten op alle onderdelen van deze site, zoals teksten, illustraties, lay-out, data en techniek. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BV Notarian is verveelvoudigen, openbaar maken, opvragen en/of hergebruiken, anders dan voor eigen gebruik overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden van BV Notarian, niet toegestaan.

© BV Notarian, 2016-2017