Als er iemand is overleden komt er daarna veel werk voor de erfgenamen. Die erfgenamen moeten juridisch gezien alle besluiten met zijn allen nemen. Ze zijn namelijk gezamenlijk eigenaar van de erfenis. De erfenis kan pas verdeeld worden als die helemaal in kaart is gebracht. In de praktijk is het dan ook handig om één van de erfgenamen of een buitenstaander de zaken af te laten handelen. De opdracht geef je met een boedelvolmacht.

Machtiging

Om iemand namens de andere erfgenamen te laten optreden moeten die erfgenamen een machtiging afgeven. Daarmee geven ze dan één persoon de mogelijkheid om alles af te handelen. De aangewezen persoon noemen we de gemachtigde.
We hebben de taken van de gevolmachtigde verdeeld. Sommige taken staan altijd in de volmacht, anders heeft die geen waarde en geen nut. Andere taken kunnen jullie kiezen. Maar iedereen geeft dezelfde volmacht.

Taken van de gemachtigde waar je niet uit kan kiezen:

 • Opzeggen abonnementen, huur, andere lopende verplichtingen
 • Voldoen van openstaande schulden
 • Innen van vorderingen
 • Taxeren van de waarde van eventueel onroerend goed
 • Verkoopklaar maken onroerend goed
 • Taxeren waarde roerende goederen zoals inboedel
 • Het onderhouden en verzekerd houden van onroerend goed
 • Eindverslag opstellen schulden en bezittingen

Taken van de gemachtigde waar je wel uit kan kiezen:

 • Verkopen van inboedel
 • Uitvoeren van eventueel codicil
 • Uitvoeren en uitkeren eventuele legaten
 • Aangifte laatste IB (F Biljet) opstellen
 • Verkopen onroerend goed
 • Verkopen aandelenportefeuille ter voorkoming van koersverlies
 • Aanwijzen eventuele boedelnotaris

Wie is er gemachtigd

Je kan iedereen aanwijzen als gemachtigde. De meest voorkomende keuzes zijn:

 • één van de erfgenamen
 • een accountant, boekhouder of vergelijkbaar persoon
 • een executeur

Executeurs zijn mensen die beroepsmatig erfenissen afhandelen. Zij beschikken over juridische en financiële kennis. Executeurs kunnen lid zijn van bepaalde verenigingen die toezicht houden op de kwaliteit van hun werk.

Vergoeding gemachtigde

Het afhandelen van een erfenis kan veel werk zijn. Daarom kan je de gemachtigde een vergoeding betalen. Er zijn verschillende opties. Als je een beroepsmatige executeur benoemt zoals bijvoorbeeld een notaris of accountant dan hebben die meestal een uurtarief. Dat kan behoorlijk in de papieren lopen. Als je kiest voor een DoeHetZelfExecuteur dan heeft die een vaste prijs voor de van tevoren omschreven werkzaamheden. Als je een van jullie benoemt dan kun je bijvoorbeeld een percentage van de erfenis afspreken.