Er is iemand overleden

Er is iemand overleden. Nu moet de erfenis afgehandeld. Hier kan je informatie vinden, wat je moet doen.Je kan informatie vinden over alles wat je zelf kan doen. Ook kan je hier een executeur vinden. Een DoeHetZelfExecuteur is iemand die je kan inhuren om de erfenis af te handelen. Dat scheelt jou een hoop werk. Bovendien als je een buitenstaander de erfenis in kaart laat brengen, voorkom je vervelende gesprekken binnen de familie.

Wat is een DoeHetZelfExecuteur?

De afhandeling van een erfenis kan behoorlijk veel werk zijn. Je moet alles in kaart brengen, zaken verkopen, schulden aflossen. Kortom alles gereed maken voor de verdeling onder de erfgenamen.
Dat kan je zelf doen. Je kan ook een professional inhuren. Voor een vast laag bedrag heb je een DoeHetZelfExecuteur. Die doet voor een vaste prijs, exact wat beloofd is.
Je kan de DoeHetZelfExecuteur inhuren als er een executeur is benoemd in een testament. Je kan deze ook aannemen als er geen formele executeur is. In dat geval is het een gevolmachtigde namens de erfgenamen.

Kunnen we het helemaal zelf doen?

Natuurlijk! Als er geen testament is, of er is in een testament geen executeur benoemd, dan kan je ook zelf de erfenis afhandelen. Dat is de meest gebruikelijke manier in Nederland. Gebruikelijk is om dan iemand van de familie, of aangetrouwd, te vragen om de erfenis af te handelen. Om te voorkomen dat je voor iedere beslissing met alle erfgenamen om tafel moet zitten, heb je dan een volmacht nodig. In die boedelvolmacht geef je de gevolmachtigde de bevoegdheid om een aantal handelingen zelf uit te voeren. Die boedelvolmacht maak je op deze site.